Investeren in grond. Optie of niet?

Is investeren in grond nu een goede investering of toch niet? Met deze vraag zitten veel investeerders. Om meer duidelijkheid te krijgen over deze vraag gaan we er in dit artikel dieper op in.

Investeren op de lange termijn

Veel grondinvesteerders, zoals Dermot Pieters, vinden grond een zeer interessante investering voor de lange termijn. Waarom het interessant is? Dat is eigenlijk heel erg simpel; grond wordt steeds schaarser in Nederland en de bevolking blijft sowieso tot 2015 groeien. Ook voor de landbouw is het gunstig, boeren willen graag meer grond om op te kunnen verbouwen. Alles bij elkaar gezien is het investeren in grond dus een rendabele en veilige manier om op de lange termijn geld mee te verdienen.

Open markt

De afgelopen periode is er veel veranderd op het gebied van grondinvesteringen. Waar het voorheen onmogelijk was voor particulieren om een stuk grond op te kopen als investering is dit nu wel mogelijk. Dit maakt de markt natuurlijk veel interessanter.

Voor- en nadelen van grondinvesteringen

Wanneer u besluit om te investeren in grond is het verstandig om inzicht te vergaren in de bestemmingsplannen van bepaalde wijken of gebieden. Liggen hierin kansen voor u? Dan is het een goed moment om in te stappen. Bij een bestemmingswijziging door de gemeente kan uw stuk grond ineens veel meer waard zijn. Toch blijft het ook een risico, zoals alle investeringen. Veranderd er niets in de omgeving van uw stuk grond, dan zal de opbrengst niet hoog zijn wanneer u het verkoopt. Laat u dus goed adviseren door experts, zoals Dermot Pieters. Zo beperkt u de risico’s.

Eén ding is duidelijk. Investeren in grond is een investering voor de lange termijn!