Milieu problemen

Inmiddels is iedereen zich wel bewust van de milieu problemen. Het is ook wel erg moeilijk om deze te missen! Op alle nieuws zenders en andere soorten media, zoals kranten en internet, wordt er aandacht aan besteed. De vele uitgestoten Co2 gassen, warmt de aarde op. Dit zal  betekenen dat de temperaturen langzaam stijgen waardoor de poolkappen smelten. De zeespiegel zal stijgen, en de pooldieren verliezen hun leefgebied, met alle gevolgen van dien. Dit is slechts één milieu probleem, maar er zijn zoveel meer problemen. Denk hierbij aan de enorme hoeveelheden plastic in de oceanen, het verdwijnen van leefgebieden van wilde dieren en noem zo maar op. Gelukkig is het besef bij velen al gekomen maar lang niet bij iedereen. Als iedereen zijn steentje bij draagt en energie gaat besparen door bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen we de aarde nog redden.

Duurzame energiebronnen

Een ander bijkomend probleem is dat de fossiele brandstoffen op aan het raken zijn. Hiermee bedoelen we dat brandstoffen zoals aardolie, aardgas en benzine opraken. Een groot probleem, aangezien bijna alle hedendaagse motorvoertuigen deze brandstoffen nodig hebben. we moeten met zijn allen duurzame grondstoffen gaan gebruiken willen we nog langer leven op deze wereld. Denk hierbij aan wind energie en zonnepanelen.