Verzuim op het werk aanpakken en oplossen door een persoonlijk gesprek te voeren

Bedrijven die verzuim op het werk willen aanpakken en oplossen, kunnen met de werknemer in kwestie een persoonlijk gesprek voeren over de huidige gang van zaken. Niemand zit namelijk te wachten op een hoge verzuimgraad, ook de zieke werknemer zelf niet. Dossiers van zieke werknemers stapelen zich in steeds meer bedrijven op en wordt er niet goed genoeg naar een passende oplossing gezocht. Hulp bij het aanpakken van dit verzuim is daarbij vaak zeer welkom, zeker omdat het werkverzuim ieder jaar toeneemt.

Gesprek aangaan
In een persoonlijk en open verzuim gesprek worden vaak verschillende onderwerpen besproken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Bij het voeren van dit gesprek wordt er altijd naar het complete plaatje van de mens gekeken en niet alleen naar de persoon als werknemer. Zo kan de echte reden van het verzuim het beste worden bepaald en worden aangepakt.  

Oplossen van langdurige ziekmeldingen
Iedereen kan weleens een keer ziek zijn en werkgevers zijn hier ook op voorbereid. Het wordt echter een ander verhaal wanneer werknemers zich erg vaak en voor langere periodes achter elkaar ziek melden. Op een dergelijk moment ontstaan er problemen, omdat de werknemer niet aan de werkvoorwaarden van een bedrijf kan voldoen. Er kan dan in gesprek worden gegaan met een zieke medewerker om zo langdurig verzuim op te lossen. Hiervoor wordt vaak een kritische en objectieve deskundige ingeschakeld.

Verbeteren van de werksfeer
Het is niet altijd vast te stellen waarom werknemers zich langdurig ziekmelden. Dit kan vanwege lichamelijke klachten, maar er kunnen ook psychische problemen een rol spelen. In deze gevallen is het voor een bedrijf aan te raden om de oorzaak van het verzuim tijdig te achterhalen en dit direct aan te pakken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bijna een kwart van het werkverzuim voor een deel te maken heeft met het werk zelf. Ook stress kan vaak een oorzaak zijn. Wanneer de problemen in de werkomgeving worden opgelost, kan een zieke werknemer in een ideale situatie volledig terugkeren in de werkomgeving.