“Het draait niet meer om het product!”

Aan het woord is Rosita Hanoman, ondernemer in hart en ziel, bedenker en directeur van Business to Business Rating, dat zich richt op informatieverschaffing door bedrijven over bedrijven. En dan gaat het niet om – tegen kosten – bij de Kamers van Koophandel of in ‘Tiel’ opvraagbare inlichtingen, maar om publiekelijk en kosteloos toegankelijke beoordelingen op Key Performance Indicators, die een andere zijn dan die van het al dan niet tijdig aanleveren van het jaaroverzicht.

“Ondernemingen kunnen zich eigenlijk niet meer onderscheiden door het product dat ze aanbieden. Kijk naar de banken: is er nu zo’n groot verschil tussen bijvoorbeeld rentes op leningen bij de verschillende banken?
Allerlei producten in dezelfde prijsklasse, ze doen in kwaliteit niet of nauwelijks voor elkaar onder. Is het pakket van de ene zorgverzekeraar heel veel beter dan dat van de andere? En – nogmaals, tegen dezelfde kosten – biedt de ene leverancier van software betere oplossingen dan de andere? Alle producten zijn even goed.”

Waar draait het dan wel om?
“Het draait om de kwaliteit van dienstverlening, het gaat om reputatie en, dat kan ik niet genoeg benadrukken, om helder en duidelijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat je alleen een goede naam en loyaliteit onder klanten kunt opbouwen en behouden als je open en eerlijk bent. Transparantie, daar gaat het om, transparantie is het sleutelwoord.”

“Het gebeurt veel, in alle branches: leveranciers werken hard om een contract binnen te halen. Er wordt veel aan de klant toegezegd, vaak teveel. Men is niet altijd eerlijk over eigen kunnen of inzetbaarheid. Het contract eenmaal binnen, verslapt de aandacht, is bereikbaarheid niet optimaal of worden bijvoorbeeld tussentijdse deadlines niet gehaald. Tegen het aflopen van de contractperiode wordt weer even gas gegeven. Waar kan een opdrachtgever publiekelijk aan andere bedrijven laten weten dat zijn leverancier niet echt goed scoort op bijvoorbeeld het nakomen van afspraken, of bereikbaarheid? En wat als het gecontracteerde bedrijf betrouwbaar blijkt of nog beter, buiten verwachting presteert? Waar kan de klant dat dan kenbaar maken?
En dan: ieder bedrijf zou zich moeten afvragen of het zelf wel goed presteert, hoe het beoordeeld wordt door zijn klanten. Ieder bedrijf zou moeten kunnen weten waar het schort in de kwaliteit van zijn dienstverlening. Weliswaar voeren veel ondernemingen eigen surveys uit naar klanttevredenheid, maar de resultaten daarvan zien we nooit terug op een onafhankelijke website.
Uit eigen ervaring en uit onderzoek blijkt dat ondernemend Nederland grote behoefte heeft aan informatie van ondernemers over ondernemers. Vandaar B2B Rating.”

B2B Rating in het kort
Dit is – in het kort – wat het internetplatform b2brating.nl doet: door bedrijven ervaringen te laten uitwisselen wordt inzichtelijk hoe de kwaliteit van de zakelijke dienstverlening door klanten ervaren wordt. Door dat inzicht kunnen bedrijven eigen prestaties verbeteren en een aantrekkelijker partner worden. En andersom: door gebruik te maken van de ervaringen van anderen is ook het vinden van de best passende zakenpartner of leverancier eenvoudiger geworden.

Onderzoek naar Key Performance Indicators
“Voordat ik mijn concept doorontwikkelde, heb ik een bureau in de hand genomen om onderzoek te doen naar de indicatoren die een belangrijke rol spelen in de beoordeling van de kwaliteit van zakelijke dienstverlening. We hebben 11 prestatiegebieden geïdentificeerd waarop bedrijven elkaar kunnen beoordelen. Afspraken nakomen werd als meest belangrijk aangegeven; MVO hoog in het vaandel dragen als minst wegend. Ik heb de MVO-indicator gehandhaafd, ook al scoorde die laag. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft immers wel de toekomst! Het wordt hoog tijd dat bedrijven elkaar ook op dat gebied gaan beoordelen!”

Het bedrijfsleven optimaliseren
Rosita is ambitieus: door b2brating.nl wil ze een onderling loyale business community mogelijk maken; ondernemingen die bereid zijn om elkaar publiekelijk te beoordelen dankzij het online platform dat B2B Rating biedt.

“B2B Rating is uniek, ik ben nergens een site van bedrijven voor bedrijven tegengekomen; een forum dat ondernemend Nederland kosteloos helpt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de eigen dienstverlening en die van bestaande of toekomstige zakenpartners.
Er bestaan heel veel vergelijkende websites die met name de consument moeten helpen om een keuze te maken bij de aanschaf van een product, of het nu een hypotheek, een inboedelverzekering, een hotelovernachting of een vliegticket is.
Bedrijven zelf geven op eigen websites of via emails de consument de mogelijkheid om het product te beoordelen. Dell doet het, Amazon doet het, Nuon doet het. Ik ga nu even niet in op de merites van die ratings; feit is dat totdat mijn website live ging, nu een half jaar geleden, toegankelijke beoordelingen van bedrijven over bedrijven niet aan de orde was.”

Ik heb het intellectuele eigendomsrecht op dit concept voor 5 jaar.
Ik zou het graag wereldwijd uitrollen. Het concept brengt transparantie in de markt, stimuleert samen delen en samenwerken en verbindt bedrijven met elkaar waardoor ze samen sterker worden.
Voor nu zijn in de database 400.000 Nederlandse bedrijven opgenomen. Denk je eens in wat er gebeurt als die 400.000 ervaringen met elkaar gaan uitwisselen! Het bedrijfsleven zal geoptimaliseerd worden.”

e-mail contact: info@b2brating.nl
telnr: 0306035762
Website: www.b2brating.nl