Risicoanalyse opstellen voor je bedrijf

Wilt u een risicoanalyse opstellen voor uw bedrijf? Dit kan bijvoorbeeld voor uw medewerkers en afnemers te kunnen waarborgen? Zij brengen graag alle risico’s in kaart, waarmee u te maken heeft tijden het werken met de machines en apparaten binnen uw bedrijf/onderneming. Zij houden daarbij uiteraard rekening met de europese richtlijnen die er gelden. Net als de veiligheids- en gezondheidswetgeving op dit gebied. U dient veilig te leveren en te ontwerpen, dus een risicoanalyse waarbij alle mogelijke gevaren overzichtelijk in kaart worden gebracht is van groot belang.

Een risico inventarisatie en evaluatie

Als zij een risico inventarisatie en evaluatie opstellen voor uw bedrijf houden zij rekening met de gevaren die zich voor kunnen doen, bij het werken met uw machines. Zij rapporteren de gevarengrootte, de kans erop en de ernst van de verwonding en combineren dat met een risicoscore. Op basis van die score rapporteren zij een vereist beveiligingsniveau.

Zij vergelijken dat met de beveiligingsmaatregelen die reeds aanwezig zijn en komen op die manier eventueel tot een advies ter verbetering van uw beveiligingsmaatregelen. Zij kunnen op die manier een risico inventarisatie en evaluatie opstellen, waarbij zij rekening houden met de diverse facetten die leiden tot een veilige situatie binnen uw onderneming.

Wilt u meer informatie over een risico inventarisatie en evaluatie? Bekijk dan nu de website van dit bedrijf!