Persbericht: Nivora Groep investeert met doorstart Style CNC Machines in behoud werkgelegenheid

De Nivora Groep heeft vorige week opnieuw een Nederlandse parel aan haar ketting geregen: Style High Tech, oftewel Style CNC Machines zoals de onderneming voortaan heet. De groep bestaat nu uit vier machinebouwers. Dat kunnen er best meer worden, zegt Stefan Kok, Algemeen directeur van Safan en Bewo. Maar groei omwille van de groei is niet de doelstelling.

‘Wij investeren in bedrijven om werkgelegenheid en behoud van kennis veilig te stellen’, zegt Stefan Kok, directielid in de Nivora Groep en nauw betrokken bij de stichting die de aandelen van Nivora Groep hanteert. Safan is een van de vier machinebouwers die nu samen met Style CNC Machines, Bewo Cutting Systems en Darley deze bijzondere groep vormen.’

De Nivora Groep is uniek. In de jaren tachtig zocht de toenmalige eigenaar van Safan, Gerard Rave, een structuur om de winst van de onderneming in het bedrijf te houden, om zo de werkgelegenheid op termijn te kunnen waarborgen. Uiteindelijk is dat een stichting geworden die als doelstelling heeft de werkgelegenheid en het belang van de medewerkers te dienen. Dat zijn nu nog steeds de doelen waar Nivora naar streeft. Stefan Kok: ‘Het doel is ons bestaansrecht zeker te stellen door te investeren in de organisatie, door hiervoor middelen beschikbaar te stellen, en door te groeperen. Wij gaan voor behoud van kennis en werkgelegenheid.” Dat betekent overigens niet hetzelfde als koste wat kost banen in stand houden. “Soms heb je minder banen nodig om toekomst zeker te stellen.’

Bestaansrecht

In deze strategie past de overname van Style High Tech precies, vindt Kok. “We kopen interessante bedrijven die aanvullend zijn in de groep en die bestaansrecht hebben, zowel in de groep als in de machinebouw.” Dat nu Style High Tech net als enkele jaren geleden de Tilburgse zaagmachinefabrikant Bewo vlak na het faillissement is gekocht, is zuiver toeval. Het is beslist niet de bedoeling pas toe te slaan als een bedrijf aan de rand van de afgrond staat, benadrukt hij, verwijzend naar de overname van Darley . Hoewel hij geen concrete mededelingen wil doen, sluit Stefan Kok toekomstige overnames niet uit. “Waarom niet? Er kan elk moment een uitbreiding komen.’

Vier unieke partijen

Elk van de vier machinebouwers heeft eigen markt en specialisme. Dat zorgt voor bestaansrecht, ook al zijn ze in het internationale krachtenveld relatief klein. Safan is uniek met de elektrisch aangedreven kantbanken; Darley is sterk in grote klantspecifieke projecten; Bewo onderscheidt zich met vergaand geautomatiseerde zaagprojecten en Style bouwt gebruiksvriendelijke freesmachines voor wie in het kleine seriewerk zit. Stefan Kok: “Je hoeft niet de grootste te zijn; wel de beste in het segment waarop je je richt.” De vier machinebouwers in de groep kunnen ondanks hun specialisme profiteren van synergievoordelen. Ze zijn op veel vlakken aanvullend aan elkaar, meent de bestuurder. ‘We zoeken naar synergie waar de behoefte zich voordoet, dat kan in kennis en kunde zijn maar ook in de bedrijfsvoering.’ Gezamenlijk bieden de vier machinebouwers nu werkgelegenheid aan ruim 200 medewerkers en boeken ze meer dan 50 miljoen euro omzet.

Onderwijs

Nivora-voorzitter Nico Groen benadrukte vorige week bij de overname dat men wil laten zien dat er plaats is voor de maakindustrie in Nederland. ‘Daarvoor moeten we wel blijven investeren in opleiden om de kennis op peil te houden’, vult Stefan Kok aan. Want de tanende belangstelling voor technisch onderwijs baart wel eens zorgen. En kennis is nodig om je als machinebouwer te blijven onderscheiden. Daarom investeert de groep eveneens in samenwerking met onderwijsinstellingen en het opleiden van eigen medewerkers.

Ga naar www.stylecncmachines.nl voor meer informatie over het bedrijf.