Kennis beschermen door octrooi of patent aan te vragen

Kennis beschermen kan door een patent of een octrooi aan te vragen. De termen octrooi en patent hebben exact dezelfde betekenis en zijn van toepassing op een uitvinding die technisch toepasbaar is, welke nieuw is en niet voor de hand liggend is. Wanneer er een patent of octrooi wordt verleend geeft dit het exclusieve recht een beschermde uitvinding te maken, toe te passen, verkopen of op een andere manier te exploiteren. Dit mag gedurende een periode van maximaal 20 jaar. In de tijd dat het patent of octrooi van kracht is, kan de patenthouder derden ervan weerhouden om zonder toestemming de betreffende uitvinding commercieel toe te passen.

Valorisatie: de waarde achter een octrooi of patent in kaart gebracht
Wat is een patent of octrooi uiteindelijk waard? Dit kan in kaart worden gebracht door de commerciële kansen van de technische vinding verder door te ontwikkelen. Pas dan wordt de echte waarde hiervan tastbaar. De term valorisatie verwijst hiermee naar de waarde die kan worden gecreëerd uit de geoctrooieerde technologie. Het is een belangrijke waarde die ook wordt meegenomen tijdens het aanvragen van een octrooi of patent. Wanneer een dergelijk octrooi of patent namelijk geen meerwaarde heeft, is het verschaffen hiervan minder voor de hand liggend.