De woekerpolis

Iedereen heeft wel een polis, maar niet iedereen heeft een woekerpolis. Als je wel een woekerpolis hebt ben je niet blij, dan heb je ooit een polis afgesloten die zijn waarde niet gaat halen. Een woekerpolis daar wil je zo snel mogelijk van af, want een woekerpolis kost geld!! Veel geld!

In 2006 werd in het tv-programma TROS Radar van Antoinette Hertsenberg de woekerpolis affaire benoemd. De woekerpolis affaire is de verzamelnaam voor de ophef rondom beleggingsverzekeringen. Deze ophef is ontstaan doordat een groot deel van de inleg van een beleggingsverzekering niet belegd werd, maar opging aan hoge kosten en verzekeringspremies. Ook was de informatieverstrekking onvolledig, ontoereikend en niet in alle gevallen juist. Een  beleggingspolis met hoge kosten werd omgedoopt in een woekerpolis.

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een verzekering met hoge kosten! Een woekerpolis kan alleen maar met extreem hoge beleggingsresultaten zijn doelkapitaal behalen. In de jaren negentig van de vorige eeuw ging het super met de economie, toen werden er hele hoge resultaten behaald met beleggingsverzekeringen. Hierdoor werden de hoge kosten van de woekerpolis niet gezien. Maar toen de crisis begon en het financieel steeds slechter met de economie ging kwam de woekerpolis aan het licht. Omdat de hoge en verborgen kosten die door de verzekeraars werden berekend kon een woekerpolis nooit zijn eindkapitaal behalen.

De woekerpolis is niet geschikt voor opbouw van pensioenen of de aflossing van uw hypotheek. De woekerpolis is niet goed samengesteld en niet van goede kwaliteit. Maar mensen die een woekerpolis hebben zijn zicht hier pas van bewust als het te laat is. Pas op de einddatum komen ze erachter dat ze financieel heel veel missen. Dat is dan ook de reden dat mensen met een woekerpolis zich niet eerder melden voor een schadevergoeding. Dat is in het voordeel van de verzekeraars, want over tien jaar is het te laat.

Naast de hoge kosten kent de woekerpolis meerdere gebreken, waaronder het crashrisico effect, het fata morgana effect, het inteer effect en het hefboom effect. Als je je woekerpolis wilt afkopen of als je je woekerpolis wilt overzetten dan gaat je dat veel geld kosten. Je woekerpolis omzetten of afkopen tussentijds houdt in dat je grote bedragen moet betalen. Dat staat in de kleine lettertjes geschreven en ook de overige informatie bij de woekerpolis kent vele gebreken zoals de brochures met betrekking tot informatie over de woekerpolis. In eerste instantie ontkenden verzekeraars het bestaan van de woekerpolis. Ontkennen, vertragen, de gedupeerden de schuld geven dat is wat de verzekeraars deden als er gevraagd werd naar de woekerpolis, om vervolgens een schikking te treffen en deze schikking te bestempelen als een royale tegemoetkoming met schouderklopjes voor de verzekeraars zelf.  De politiek heeft zich niet lang afzijdig gehouden bij de woekerpolis affaire . De minister van Financiën deed zelfs een eigen onderzoek. Kamerleden bemoeiden zich er mee. En er kwamen ronde tafel gesprekken met betrokkenen, maar uiteindelijk leidde het tot weinig. Immers echte schadevergoeding zouden verzekeraars niet kunnen betalen zonder extra staatssteun. De overheid steunde daarom stichtingen die magere compensatieregelingen overeen kwamen. De compensatieregeling voor woekerpolis behelst een totale compensatie van 400 miljoen euro. Terwijl het CBS becijferde dat de schade zeker 100 miljard betrof. Ook professor Arnout Boot gaf aan dat een echte compensatie zeker 20 tot 30 miljard zou moeten bedragen.

Doordat veel gedupeerden zich er niet bij neerleggen dat de compensaties zo laag zijn voor hun woekerpolis blijven ze door procederen bij de rechter. Stichting Koers plan de weg kwijt heeft tot nu toe het grootste succes behaald voor mensen die een woekerpolis hadden bij Aegon. Aegon werd tot de Hoge Raad toe in alle punten in het ongelijk gesteld. Maar Aegon is alleen bereid om een schadevergoeding te betalen voor de gedupeerden die aangesloten waren bij de stichting Koers plan de weg kwijt. De overige gedupeerden blijven voor als nog met lege handen staan. Stichting Woekerpolis proces heeft inmiddels Aegon in gebreke gesteld en eist het nakomen van jurisprudentie voor iedereen met een koersplan. Dit is slechts 1 voorbeeld van de vele rechtszaken die verzekeraars hebben lopen voor de door hen verkochte woekerpolissen.