Ruzie

“Die is van mij!”, “nee van mij!” “nietes ik heb er het laatst mee gespeeld!” Als je kinderen hebt zal je deze ruzie tussen kinderen ongetwijfeld herkennen. Wij als volwassenen hebben dan al snel de neiging ons hiermee te bemoeien. Ruzie maken hoort echter bij de ontwikkeling van kinderen. Het kind zal in zijn of haar leven immers nog genoeg conflicten en meningsverschillen meemaken. Hoe jonger een kind leert deze conflicten op de juiste manier op te lossen hoe beter hij ook later in zijn leven in staat zal zijn dit te kunnen.

Hoewel de neiging om je kind te beschermen positief is, is het soms beter je kind gewoon zijn/haar gang te laten gaan. Wanneer jij als volwassene het kind probeert te beschermen zal het kind proberen vaker zijn zin te krijgen.

Afgezien van bovenstaande is niet altijd te beoordelen wie fout was. In veel gevallen heb je immers de ruzie niet zien ontstaan en dan kan het zo gebeuren dat je de situatie verkeerd interpreteert. Het beide partijen naar de zin maken is ook niet goed. Je kind zal dan denken dat toegeven de beste manier is en de neiging krijgen vaker toe te geven en zo het onderspit delven.

Hoewel deze manieren om een ruzie op te lossen ongetwijfeld goed zijn bedoeld gaan ze voorbij aan de behoefte van het kind en bevorderen de zelfstandigheid van een kind niet. Als je kinderen een conflict zelf laat oplossen leren ze omgaan met conflicten en samen dingen op te lossen. Je kunt ze hierbij wel helpen door suggesties te doen. Belangrijk is dat het kind zelf oplossingen leert bedenken. Leg je bijvoorbeeld het speelgoed even weg als beide kinderen hiermee willen spelen dan zullen de kinderen op zoek gaan naar een andere oplossing in plaats van ruzie te maken.

Belangrijk is in een kinderruzie geen partij te kiezen maar de kinderen ertoe te bewegen zelf een oplossing te bedenken. Je kunt je kinderen uiteraard niet gewoon ruzie laten maken, dit kan immers redelijk uit de hand lopen, zullen sommige ouders zeggen. Inderdaad is er een grens en moet er soms ingegrepen worden. In veel gevallen is dit echter niet nodig en zijn je kinderen prima in staat hun problemen zelf op te lossen. Belangrijkste is om naar je kinderen te luisteren en er zo achter te komen wat de oorzaken zijn van hun gedrag. Als je dit weet is het makkelijker om een oplossing te verzinnen voor dit specifieke gedrag. Komt u er zelf niet uit en hebt u behoefte aan iemand die u helpt bij de opvoeding? Dan kan het wijs zijn een kindercoach in te schakelen. Deze probeert te ontdekken waar uw kind vastloopt en geeft u handvatten om, om te gaan met het gedrag van uw kind.