Borsten onderdeel zelfverzekerdheid vrouw

Waar letten mannen op zodra zij een vrouw zien? Een vraag dat vaak gesteld wordt, en vaak beantwoordt wordt door de man met het antwoord: ‘de borsten’. Instinctief kijken mannen vaak en snel naar de borsten van vrouw. De liefde van de borsten kan cultureel zijn, maar lijkt aangeboren. Het gaat zelfs zo ver dat er door archeologen een beeldje is gevonden, stammend uit de prehistorie, waar een lichaam op is afgebeeld met ‘grote’ borsten.

Vrouwen voelen zich dan ook minder sexy en onaantrekkelijk zodra vrouwen minder grote borsten hebben. Dit omdat ook veel vrouwen weet dat het mannelijk geslacht vaak en veelvuldig naar de borsten van een vrouw kijkt, en dit ook een groot aandeel heeft in het aantrekkelijk vinden van het vrouwelijk geslacht.

Borsten vergroten

Vrouwen met te kleine borsten denken dan ook vaak aan een borstvergroting. Dit heeft voor de vrouw naast een lichamelijke verandering, ook vaak effect op het geestelijke van de vrouw. Deze voelt zich dan namelijk vrouwelijker dan normaal, en de vrouw wordt (extra) zelfverzekerd en durft zich weer spannend te kleden.

Bent u een vrouw dat onzeker is over haar borsten, en wilt u een borstprothese ondergaan? Dan is dit mogelijk, maar laat dit wel door echte specialisten doen, en dus niet zomaar bij iemand thuis.