Wat is een verslaving?

Een verslaving is een toestand waarin iemand fysiek of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is, zo erg dat hij of zij dit heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van die persoon is vooral gericht op het verkrijgen en innemen van het middel of het handelen ernaar. Dit gaat vaak ten koste van de andere activiteiten. Wanneer het lichaam deze stof of gewoonte moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon. Een verslaving hoeft niet meteen ernstig te zijn. Zolang je er maar zonder kunt. Wanneer je ergens niet meer zonder kunt, is het echter een verslaving en moet het vaak behandeld worden. Hulp bij deze verslaving is dan van belang.

Er zijn enorm veel verslavingen. Voorbeelden hiervan zijn:

–          Gokverslaving

–          Chatverslaving

–          Internetverslaving

–          Gameverslaving

–          Seksverslaving

–          Workaholisme

–          Drugsverslaving

–          Alcoholverslaving

Geestelijke en lichamelijke verslavingen

Binnen de verslavingszorg wordt er een verschil gemaakt tussen geestelijke en lichamelijke verslavingen. Een lichamelijke verslaving zorgt ervoor dat het lichaam zo gewend is geraakt aan een bepaalde stof dat wanneer diegene deze stof niet gebruikt, er ziekteverschijnselen optreden zoals koorts, slapeloosheid of soms braken. Een geestelijke verslaving houdt in dat iemand een stof denkt nodig te hebben en niet meer zonder kan. Bij een persoon die zo erg naar een stof verlangt kan het zo zijn dat diegene de hele dag aan deze stof denkt. In beide gevallen is hulp bij verslaving nodig. Het leven van een verslaafde wordt totaal beheerst door de verslaving. Wanneer diegene niet geholpen wordt, zal het alleen maar meer bergafwaarts met diegene gaan. Verslavingszorg is van belang voor deze mensen want een verslaving moet niet het hele leven beheersen.