Retraite nemen

Retraite nemen

Veel mensen die rennnen maar door van werk naar bed naar kinderen naar vrienden en dan weer werk etcetc. Dit cyclus kan bij sommigen heel lang duren voordat er bewustzijn ontstaat. Om het patroon te doorbreken kan een retraite heel goed werken. Via de retraite-startpagina kunt u zoeken naar de retraite waar u behoefte aan heeft.

Denk u soms: ik ren maar door?

Heeft u soms het idee dat u vooral aan het doorrennen bent? Dat een stil stemmetje erop wijst dat je eigenlijk  niet zo goed weet waarom je al die dingen doet die je doet. Dat kan wijzen op een cyclus van rennen van verlangen naar verlangen, van begeerte naar begeerte en van drukte naar drukte. Dit patroon kan soms alleen doorbroken worden als er een leegte ervaren wordt. De motivatie ontbreekt anders.

Deze leegte kunt u juist totaal instappen tijdens een retraite om daar de rust te vinden die u zo nodig hebt. Uw leven krijgt meer body, invulling en vooral doel. Neem daarom een retraite, stilte kan meer rijkdom geven dan u van tevoren verwachtte. De eerste dagen kunnen soms moeilijk zijn, maar uiteindelijk kan er een rust of vrede over u komen waarin niet zelden de vraag wordt gesteld: ‘waarom heb ik dit niet veel en veel eerder gedaan?’.