Minder ziekte met arbo

Sommige bedrijven hebben veel last van ziekteverzuim. Ziekteverzuim is nooit leuk voor bedrijven omdat de ziekte van een medewerker veel kosten met zich meebrengt. Daarnaast heeft een hoog ziekteverzuim een negatieve bijsmaak. De kosten zijn vooral zo hoog omdat je naast het doorbetalen van de medewerker ook de vervanging van de medewerker moet regelen en betalen. Zeker bij langdurige ziekte kunnen de kosten voor een bedrijf dan oplopen. Daarbij komt dat bij langdurige ziekte ook andere verplichtingen om de hoek komen kijken, want bij langdurige ziekte moet de werkgever voor de wet van poortwachter een aantal dingen doen die geld kosten om daardoor te voorkomen dat hij de medewerker langer dan twee jaar moet doorbetalen.

Als er sprake is van ziekteverzuim is het voor een bedrijf moeilijk om achter de oorzaak van dat verzuim te komen. Een van de mogelijkheden die een bedrijf in dat geval heeft is door gebruik te maken van de arbo dienst. De arbo dienst biedt verschillende diensten aan en een daarvan is door de arbodiensten langs te laten komen. Er zijn verschillende arbodiensten en een daarvan is het adviseren over het naar beneden krijgen van het ziekteverzuim. Door deze adviezen hoopt de arbodienst dat de werkomstandigheden binnen bedrijven beter worden zodat het ziekteverzuim van die bedrijven naar beneden gaat. Dit leidt uiteindelijk tot kostenbesparing voor bedrijven wat tot meer tevreden medewerkers leidt.

Naast het terugdringen van het ziekteverzuim heeft de arbo dienst ook andere diensten zoals controleren of bedrijven zich aan de regelgeving houden. Deze controlerende rol van de arbodienst wordt door sommige bedrijven niet echt gewaardeerd. Naast het vragen van advies aan de arbodienst kan je ook advies aan arbeidsdeskundigen vragen. Arbeidsdeskundigen zijn net als de arbodienst gespecialiseerd in het terugdringen van het ziekteverzuim en kan daarom ook helpen in deze situaties om het ziekteverzuim terug te dringen.