groene energie

Zonnepanelen hebben een grote invloed op de voorziening van groene energie

De opmars van de groene energie verloopt goed beweren de milieu experts van de Verenigde Naties. Indien de overheden het beleid omtrent de voorziening van groene energie nauwlettend opvolgen zou 80% van de energievoorziening tegen 2050 moeten zijn opgevangen door natuurvriendelijke energiebronnen. Deze bevindingen worden gesteund door 120 onderzoekers van het Intergouvernementele Comit├ę bij het IPCC. Sterker nog, zij beweren dat indien we de weg naar hernieuwbare energie blijven volgen de broeikasgasemissies laag genoeg zullen blijven om de stijging van…