Niemand wint bij een scheiding. Regel het zo goed mogelijk.

Elke echtscheiding kent zijn verliezers. Is het niet emotioneel dan wel financieel. Voor wat betreft het emotionele gedeelte kan je hulp zoeken bij een professional als je dan nodig hebt. Het kost tijd, soms veel tijd maar uiteindelijk gaat het steeds minder zeer doen. Voor het financiële gedeelte gelden andere regels. Hebben jullie beiden een goed inkomen dan is er weinig aan de hand en kan je met je nieuwe leven beginnen zodra de scheiding is uitgesproken. Maar het wordt ingewikkelder wanneer er nog (minderjarige) kinderen zijn of één van jullie heeft een aanzienlijk lager inkomen dan de ander. Hoe moet je dan verder? Gelukkig bestaat er alimentatie.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Hebben jullie minderjarige kinderen dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Hierin staat hoe jullie de zorg- en opvoedingstaken verdelen. Wanneer het kind of de kinderen bij voornamelijk een partner komt te liggen die daardoor minder mogelijkheden heeft om te werken en geld te verdienen en tegelijkertijd meer geld moet uitgeven vanwege die opvoeding, dan kan er kans bestaan op kinderalimentatie. Een jurist, het liefst in de vorm van een mediator kan dit voor jullie uitzoeken. Er bestaan wel rekentabellen die online te vinden zijn maar het is beter wanneer er een kritisch oog mee kijkt. Zijn er geen minderjarige kinderen maar heeft de een veel minder inkomen dan de ander dan kan er recht bestaan op partneralimentatie.

Schroom niet om alimentatie te vragen

Ben jij de ontvangende partij? Voel je dan zeker niet beschaamd om deze alimentatie ten sprake te brengen. De mogelijkheid bestaat niet voor niets en het is bepalend voor de nieuwe start die je moet maken. Ook in dit geval is het verstandig een mediator mee te laten kijken. In sommige gevallen kan het achteraf wel bijgesteld worden wanneer je bijvoorbeeld zelf voldoende inkomen gaat vergaren en soms ook wanneer er een nieuwe partner in je leven verschijnt. Houd dat in de gaten.

alimentatie