Nieuwe burgemeester blijft ook bijklussen als elektricien

De burgemeester van Heuvelland begon gisteren aan zijn eerste werkdag aan het hoofd van de gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 werd hij zonder politieke ervaring plots tot burgervader gebombardeerd. Een van de meest opvallende uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de regio was de machtsgreep van Gemeentebelangen in Heuvelland. CD&V werd na 36 jaar naar de oppositiebanken verwezen en de 59-jarige Marc Lewyllie uit Wijtschate werd burgemeester. Zijn partij Gemeentebelangen vormt samen met N-VA de meerderheid.

Ontbijt bij technische dienst

Gisteren begon hij aan zijn eerste echte werkdag als burgemeester van Heuvelland. ‘Mijn eerste dag startte om 8.30 uur met een ontbijt bij de technische dienst. Dat werd georganiseerd door de schepen van Openbare Werken en was een aangename manier om kennis te maken met de mensen van de technische dienst’, zegt de nieuwe burgervader.

De rest van de voormiddag zat hij samen met het nieuwe schepencollege. De schepenen zullen voortaan elke woensdagvoormiddag college houden. Gisteren in de namiddag volgde een kennismaking met alle personeelsleden die in het gemeentehuis De Warande werken. ‘We hebben van gedachten gewisseld. We beginnen nu met een nieuwe lei. Het is niet omdat we aangekondigd hebben dat we fors gaan bezuinigen en besparen, dat de mensen moeten vrezen voor hun job. Er zullen geen afdankingen gebeuren. Wie zijn job goed doet, moet niet bang zijn om zijn werk te verliezen’, benadrukt oud elektricien en glaszetter Marc Lewyllie.

Hele waslijst

Hij zat ook nog samen met het managementsteam. Zij hebben een hele waslijst van zaken opgenoemd die dringend moeten worden aangepakt. ‘We zullen niet bij de pakken blijven zitten. Zo is er het dossier van het streekbezoekerscentrum. Ik ben blij dat het vorige schepencollege de voorbije weken de werken niet vergund heeft. Wij zullen dat dossier nu eerst grondig bekijken vooraleer een beslissing te nemen. In elk geval wordt de toeristische werking verder gezet. Wij staan daar honderd procent achter’, verduidelijkt Marc.

Ook het dossier van de Kemmelse kasseien wil hij aanpakken. ‘Al vrees ik dat er op de Dries niet veel aan te doen is. Maar in de Reningelststraat, die een gewestweg is, moeten we toch proberen om een alternatief te vinden. Dat ligt heel gevoelig in Kemmel. De bevolking heeft in dat dossier niet voldoende inspraak gekregen’, aldus Marc. Hij benadrukt dat hij de burgemeester van alle Heuvellanders wil zijn. Zijn zelfstandig beroep als elektricien zal hij blijven uitoefenen. ‘Dat zal wel op een laag pitje staan, maar het zal voor mij een bliksemafleider zijn om mijn gedachten eens te verzetten met totaal iets anders’, besluit burgemeester Lewyllie.