Een NEN 4400 certificering: een must-have voor uw onderneming en opdrachtgevers

Het is van belang voor uw onderneming en uw opdrachtgevers om in het bezit te zijn van een NEN 4400 certificering. Deze certificering wordt uitgegeven door het SNA: Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk voor de uitzendsector en de aannemers van werk. U kunt uw onderneming vrijwillig aanmelden voor dit keurmerk waarna deze getoetst wordt aan officiële normeringen die samen met de sector, overheid en sociale partners ontwikkeld zijn. Als uw onderneming hieraan voldoet dan ontvangt u een certificaat dat aangeeft dat u voldoet aan deze NEN 4400 normen.

In het belang van uw onderneming en uw medewerkers
Op basis van de NEN 4400 norm wordt uw bedrijf gecontroleerd op verschillende aspecten. Zo wordt er na vrijwillige aanmelding  gecontroleerd op de identificatie- en registratieplicht van uw onderneming. Ook wordt er gecontroleerd op de afdracht en aangifte van omzetbelasting en loonheffingen, of u werkt met mensen die gerechtigd zijn om te werken in Nederland, of u deze mensen ook minimaal het wettelijk minimumloon betaalt en de mogelijke risico’s bij het in- en doorlenen van arbeidskrachten.

Voorbereid het NEN 4400 traject in
Wilt u ook graag uw onderneming voorzien van het SNA-keurmerk met NEN 4400 certificaat? Dan is het van belang om van te voren zelf te onderzoeken of uw onderneming SNA-proof is.  Hiervoor heeft u veel verstand nodig op het gebied van boekhoudkundige taken, administratieve diensten en bedrijfsadvisering. Een vakkundige specialist kan u hierbij helpen. Zo krijgt u vakkundig advies en kunt u uw onderneming helemaal voorbereiden op de NEN 4400 certificering, zodat u uw onderneming kunt voorzien van het SNA-keurmerk.