Een betonreparatie zorgt voor een betere en sterkere betonconstructie

Een betonreparatie werd vroeger nog niet zo vaak uitgevoerd als nu het geval is. Dat heeft een reden: in de jaren 70 van de vorige eeuw dacht men namelijk een goede oplossing te hebben gevonden om nieuw beton extreem snel aan te leggen en ook snel te kunnen laten drogen. Hiervoor werden speciale stoffen zoals onder andere calciumchloride gebruikt. Het productietempo werd hierdoor bijna verdubbeld en dus werd dit calciumchloride vaak in het beton verwerkt. Dit leek een hele lange tijd heel goed te gaan, totdat er bij deze versnelde betonconstructies problemen optraden. Op sommige plaatsen in het beton ontstonden scheuren en barsten. Dit was het teken dat deze versnelde manier van het gieten van beton toch geen goede oplossing was. De vraag naar betonreparaties nam hierdoor sterk toe.

Bij roest in het beton is het de hoogste tijd voor een betonreparatie
In de volksmond wordt de schade aan beton ook wel betonrot genoemd. Bij een betonreparatie wordt de beschadigde en verouderde laag beton compleet verwijderd. Met de kennis van nu komt hier een veel betere betonlaag voor terug die ook nog eens waterwerend kan worden gemaakt. Op deze manier kan roest in het beton voorkomen worden. Het is zeker belangrijk om roestplekken in het beton serieus te nemen. Het is niet alleen een minder fraai gezicht door de bronzen kleur, daarnaast verzwakken deze roestplekken de betonconstructie ook enorm. Als dit op tijd wordt gerepareerd, kunnen hogere reparatiekosten in de toekomst worden vermeden.

Ook toe aan een betonreparatie?
Wanneer betonconstructies scheuren en barsten gaan vertonen, is het dus aan te raden om dit aan te laten pakken. Aannemersbedrijven voeren deze reparaties dan ook regelmatig bij verschillende soorten constructies uit. Hierdoor kan de oude constructie behouden blijven, maar wel zo dat het ook stevig blijft.