Zonnepanelen hebben een grote invloed op de voorziening van groene energie

De opmars van de groene energie verloopt goed beweren de milieu experts van de Verenigde Naties.

Indien de overheden het beleid omtrent de voorziening van groene energie nauwlettend opvolgen zou 80% van de energievoorziening tegen 2050 moeten zijn opgevangen door natuurvriendelijke energiebronnen.
Deze bevindingen worden gesteund door 120 onderzoekers van het Intergouvernementele Comité bij het IPCC. Sterker nog, zij beweren dat indien we de weg naar hernieuwbare energie blijven volgen de broeikasgasemissies laag genoeg zullen blijven om de stijging van de globale temperaturen in het midden van deze eeuw  onder de 2 graden te houden.

Klimaatveranderingen tegengaan

Het actief blijven zoeken naar groene energie en het streven om de 2 graaddrempel niet te overschrijden is een belangrijk punt. Slecht een kleine stijging in de gemiddelde globale temperatuur kan een grootschalig gevolg met zich meebrengen. We krijgen de krans om deze gevolgen te beperken en zelfs te omzeilen, deze kans moeten we met beide handen grijpen.

Klimaatrapport van de V.N. en de UNFCCC

Al bovenstaande bevindingen kan je terugvinden in het laatst gepubliceerde rapport naar aanleiding van de vierdaagse vergadering van de aangestelde V.N. milieuwetenschappers. Dit rapport heeft als doel om de beleidsmakers het belang en potentieel te laten inzien van alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen.
Christiana Figueres, de Uitvoerende Secretaresse van de Overeenkomst van het V.N.- Kader bij de Verandering van het Klimaat (UNFCCC), beschreef het rapport  als „het meest significant“ en zei het de manier voorwaarts voor overheden richt.`Zij moeten hun doel bereiken door van hernieuwbare energie op zeer grote schaal gebruik te maken,“ zei zij. „Het is ook duidelijk dat het ambitieuze nationale beleid en de sterke internationale samenwerking samen de sleutel voor de vlugge en uitgebreide plaatsing van zonnepanelen, windmolens en waterkracht in alle landen zijn. “

Het is belangrijk dat alle landen deelnemen aan dit project. Dit houdt in dat de welvarende industriële landen zich aangesproken dienen te voelen om de arme landen van financiën en technologie te voorzien. Enkel via deze weg kan er voldoende energie worden geproduceerd om de groei naar energie voor de komende decennia op te vangen.

Verschillende energiescenario’s

Naast opmerkingen over het beleid van groene energie biedt het rapport ook enkele wetenschappelijke scenario’s aan die op verschillende niveaus van hernieuwbare energiebronnen en variërende milieu en sociale factoren worden gebaseerd. Het meest optimistische scenario toont aan hoe in 2050 77% van de energie verwerkt kan worden uit milieuvriendelijke energiebronnen. Dit cijfer lijkt op een regelrechte revolutie wanneer je de 13% van 2008 erbij haalt. Deze revolutie is te wijten aan het ingeburgerde gebruik van de zonnepanelen.
Het optimistische scenario houdt in dat er een cumulatieve besparing van broeikasgasemissies zal ontstaan. Deze besparing is gelijkwaardig aan 220 tot 560 gigatons van kooldioxide tussen 2010 en 2050.