Automatisch lid van de VVE

Er moet een vereniging van eigenaars worden opgericht als een gebouw wordt opgesplitst in verschillende appartementen. Het is alleen noodzakelijk als al deze appartementen los van elkaar verkocht zullen worden. Als bewoner van een appartement zul je automatisch lid worden van de vereniging van eigenaars. Als je een woning gaat kopen, koop je eigenlijk het stuk grond mee waar de woning op staat. Dit is echter niet het geval zodra je een woning koopt in een flatgebouw, omdat dan niet precies vast te stellen is wie de eigenaar van het stuk grond is. In deze gevallen wordt het beheer opgesplitst in verschillende appartementsrechten. Echter voegt iedereen zich wel automatisch toe aan de vereniging van eigenaars, omdat ze allemaal eigenaren zijn van het pand dat ze gekocht hebben. Technisch Beheer VVE is een onderdeel waar sowieso aandacht aan besteedt zal worden. Het is taak dat het pand leefbaar wordt gehouden, door deze in perfecte conditie te houden. MJOB kan hierbij assistentie verlenen door precies helder te maken wat de eventuele kosten zullen zijn en hoe duur de materialen zijn die benodigd zijn bij het herstel. Dit plan wordt gezamenlijk gemaakt en gecontroleerd. De kosten zijn gebaseerd op de huidige markt en deze kunnen sterk variëren qua prijzen. Zelfs bij bungalowparken wordt er gebruik gemaakt van zo’n plan die duidelijk weergeeft welke kosten de werkzaamheden met zich meebrengen en wanneer er bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. Het uiteindelijke doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaars die appartementsrechten bezitten. De zeggenschap is even groot, alleen moet er wel een duidelijke structuur zijn binnen de vereniging. Degene die over de fondsen gaat moet ook alleen toezicht houden op de financiën en niet lukraak uitgaven doen die niet benodigd zijn met het geld. Hierdoor zal er altijd voldoende geld beschikbaar blijven voor enig herstel.