Geen wachtlijst bij Psycholoog Bussum

 

Psycholoog Nederland is al enige tijd werkzaam in Bussum. Op dit moment werken er 7 psychologen die erg veel van hun vak afweten en een no-nonsense instelling hebben. Dat houdt in dat wij samen met jou oplossingen zoeken voor je problemen. Wij hebben erg veel kennis van depressie, burn-out en verschillende angsten zoals; paniek, piekeren, OCS, ziektevrees, specifieke fobie.

Wij hebben ook geen wachtlijsten bij Psycholoog Nederland – Bussum. Dus je kan snel bij ons terecht. Kijk eens op onze site voor het behandelaanbod van  Psycholoog Bussum .

Wij gebruiken oplossingsgerichte en cognitieve therapie. Wij nemen de situatie zoals u die zich wenst als uitgangspunt en doel van de behandeling. Wij geloven dat u in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om uw gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Wij geven u het gereedschap en het inzicht om deze op het juiste moment in te zetten. We zullen inzoomen op uw  persoonlijkheidsstijl en samen wordt er bekeken of deze uw klachten in stand houden en/of negatief beinvloeden. Indien nodig, wordt er onderzocht of er alternatieven zijn voor het gewoontegedrag. Daarnaast passen wij regelmatig EMDR toe op trauma’s en angsten. Bij EMDR roept u de bijzonder nare herinnering op, terwijl u gelijktijdig met uw ogen de vinger van de therapeut volgt, die snel heen en weer wordt bewegen. Daardoor kunnen de sterke negatieve emoties die aan de herinnering zijn gekoppeld, mogelijk hun kracht verliezen. De laatste jaren is EMDR therapie ook uitgebreid naar andere psychische klachten zoals angsten en een negatief zelfbeeld. Daarnaast oplossingsgerichte en cognitieve therapie. Wij nemen de situatie zoals u die zich wenst als uitgangspunt en doel van de behandeling. Wij geloven dat u in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om uw gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Wij geven u het gereedschap en het inzicht om deze op het juiste moment in te zetten. We zullen inzoomen op uw  persoonlijkheidsstijl en samen wordt er bekeken of deze uw klachten in stand houden en/of negatief beinvloeden. Indien nodig, wordt er onderzocht of er alternatieven zijn voor het gewoontegedrag.