Aanbesteden via E-tender

Hoe kun je nu eenvoudig en snel alle aanbestedingsprocessen van projecten in een organisatie realiseren? Het antwoord is makkelijk. Het aanbesteden word je zeer makkelijk gemaakt met de aanbestedingsapplicatie E-tender van Qflow.
Deze applicatie maakt online aanbesteden mogelijk. Hierbij vullen de opdrachtgevers hun opdrachten in in standaard invulschermen en inschrijver kunnen hierop reageren, ook via standaardinvulschermen. Hierdoor kunnen de aanbieders van de opdracht heel eenvoudig de verschillende inschrijvers vergelijken op basis van kwaliteit en prijs. Alle documenten zijn makkelijk inzichtelijk gemaakt voor beide partijen. Hiermee verkrijg je een hoge mate van transparantie.
Als ondernemer hoef je niet alle project aan te besteden. Voor kleinere projecten volstaat het gewoon om offertes aan te vragen. Maar voor bijvoorbeeld een fysiek bouwkundig of civieltechnische object zoals een gebouw of tunnel moet dat wel.
De applicatie E-tender van Qflow bestaat uit 2 varianten, namelijk voor opdrachtgevers en voor inschrijvers. Opdrachtgevers met E-tender zelfstandig en integraal projecten online ramen en aanbesteden. Opdrachtnemers kunnen door gebruik te maken van de applicatie online begroten en op de juiste wijze inschrijven.
Ondernemers kunnen door de transparantie van deze werkwijze een goede keuze maken met wie zij in zee willen gaan. De laagste prijs is vaak niet de beste optie. Je project loopt dan groot risico op budgetoverschrijdingen en een te slecht product, dat nooit gebruikt zal worden tenzij het aangepast wordt, wat ook een heleboel geld kost.
Projecten dienen bemenst te worden met de beste projectleden. Dit is kwaliteitsverhogend. Via E-tender is het mogelijk om het projectteam samen te stellen met zowel interne als externe projectleden. De flexibiliteit van het project wordt hiermee vergroot.
Het is dus duidelijk dat niet alleen projecten aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen maar ook het aanbestedingsproces. E-tender biedt hier hulp doordat de standaardmanagementrapportages inzichtelijk maken op welke wijze de organisatie de aanbestedingen uitvoert.