Vervolgstap met outplacement

Het is voor een bedrijf erg belangrijk dat er tevreden medewerkers zijn, omdat ontevreden medewerkers alleen maar voor kosten en moeite zorgen. Een van de kostenposten die bedrijven tegenkomen als de medewerkers ontevreden zijn, is een hoger ziekteverzuim. Een hoger ziekteverzuim is duur voor een bedrijf omdat een bedrijf dan niet alleen de zieke medewerker door moet betalen, maar ook moet zorgen dat de zieke medewerker wordt vervangen.

Het is daarom belangrijk voor een bedrijf om op tijd te weten of de medewerkers ontevredenheid zijn of niet. Want alleen als een bedrijf op tijd weer op medewerkers niet tevreden zijn, is het in staat om op de ontevredenheid te reageren.

Een bedrijf kan ontevredenheid van medewerkers herkennen aan een hoger ziekteverzuim, het niet halen van bedrijfsdoelen of lagere prestaties in het algemeen. Als van een van deze dingen sprake is in een bedrijf is het goed om een medewerkersonderzoek te houden. Een medewerkersonderzoek laat zien hoe tevreden de medewerkers van een bedrijf zijn. Door de punten te weten waarop medewerkers ontevreden zijn, is het mogelijk om de oorzaak van deze ontevredenheid aan te wijzen wat een bedrijf in staat stelt om op die ontevredenheid te reageren.

Een MTO stelt een bedrijf in staat om in te grijpen op de punten waar dat nodig blijkt en maakt het ook mogelijk om dat op de goede momenten te doen. Een bedrijf hoeft daarom niet onnodig moeite te steken in het tevreden houden van de medewerkers en kan ook sturen op de punten waar dat nodig is.

Een onderzoek over de vitaliteit van de medewerkers kan worden gedaan om er achter te komen hoe het bedrijf ervoor staat, maar kan ook om de zoveel tijd worden gedaan om te kijken hoe de tevredenheid van de medewerkers zich ontwikkeld. In allebei de gevallen kan er op basis van het medewerkersonderzoek worden bijgestuurd.