Vaststellingsovereenkomst is de populairste ontslagroute

Ontslag kan in hoofdzaak op vier manieren plaatsvinden, namelijk ‘op staande voet’, via het UWV, via de kantonrechter of met wederzijds goedvinden.

Ontslagspecialist heeft onderzocht welke ontslagroute het meest wordt gebruikt. Hiertoe zijn 500 dossiers onderzocht, waarbij gekeken is welke ontslagroute is gevolgd en hoelang een ontslagprocedure gemiddeld duurde.

Uit het dossier-onderzoek blijkt dat ontslag met wederzijds goedvinden veruit het populairst is. Bij een dergelijk ontslag onderhandelen werkgever en werknemer – al dan niet gesteund door advocaten – over de voorwaarden van ontslag. Het daarbij bereikte akkoord wordt opgetekend in een vaststellingsovereenkomst. Van de 500 door Ontslagspecialist onderzochte dossiers zijn 388 zaken afgerond met een vaststellingsovereenkomst. Dat is 78% van de ontslagzaken.

Van de onderzochte zaken betrof verder 6% een ontslag op staande voet en volgden 11% de route via het UWV en 5% de route via de kantonrechter.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst is dan ook veruit het populairst. Die populariteit bleek ook uit een onderzoek van Panteia, welk bureau in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek deed naar de in Nederland in het jaar 2012 gekozen ontslagroutes. Uit dat onderzoek bleek dat 61% van de ontslagen via een vaststellingsovereenkomst tot stand komt.

WW-recht bij meewerken aan ontslag

De populariteit van de vaststellingsovereenkomst heeft een vlucht genomen sinds 2006. In dat jaar is de werkloosheidswet zodanig gewijzigd dat protesteren tegen ontslag geen voorwaarde meer is om voor een ww-uitkering in aanmerking te komen. Een procedure bij de kantonrechter of het UWV is daarom niet meer nodig voor een ww-uitkering. Een vaststellingsovereenkomst volstaat.

Vaststellingsovereenkomst: snelste en goedkoopste ontslagroute

Voor een werkgever is het goedkoper en sneller om het ontslag uit te voeren via een vaststellingsovereenkomst. Uit het dossier-onderzoek van Ontslagspecialist blijkt dat een ontslag via een vaststellingsovereenkomst gemiddeld in ongeveer 4 weken kan worden beklonken, maar vaak zelfs binnen enkele dagen. De proceduretijd bij de kantonrechter of het UWV daarentegen is gemiddeld 1,5 maanden, respectievelijk 2,5 maanden.

Uit het onderzoek van Panteia blijkt bovendien dat de juridische kosten die een werkgever spendeert bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst het minst zijn.

Die kosten liggen bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst gemiddeld op ongeveer    € 1.800, waar een procedure via het UWV ongeveer € 2.000 kost en een procedure via de kantonrechter bijna € 6.000.

Het nieuwe ontslagrecht

Het is de vraag of het nieuwe ontslagrecht dat in 2015 wordt ingevoerd, verandering zal brengen in de populariteit van de verschillende ontslagroutes.  Onder het nieuwe ontslagrecht wordt de hoogte van de ontslagvergoeding drastisch beperkt. Daardoor zullen werkgevers minder huiverig zijn om naar de kantonrechter te gaan. Ook het feit dat onder het komende ontslagrecht de werknemer binnen veertien dagen na ondertekening de vaststellingsovereenkomst mag herroepen, kan deze ontslagroute minder populair maken.

———-
Over Ontslagpecialist

Ontslagspecialist is expert in ontslag zaken. De aangesloten juristen en advocaten hebben vele jaren ervaring in het arbeidsrecht en helpen werkgevers en werknemers bij alle soorten ontslag.

Ontslagspecialist werkt landelijk. Neem voor nadere informatie contact op met Edwin van Jaarsveld via:

Tel . Nr: 0900 – 123 73 24
Of mail naar: info@ontslagspecialist.nl