Stress en burn-out op steeds jongere leeftijd

Ontspanningstraining Hans van Os  stress Stress en burn-out op steeds jongere leeftijd

Het aantal mensen dat last heeft van stress neemt steeds verder toe. Dat heeft psychische en lichamelijke klachten tot gevolg en leidt steeds vaker tot burn-out.

 

Weet of je stress hebt

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze stress hebben. Toch zijn er genoeg signalen: snel geïrriteerd, gejaagd gevoel, mindere concentratie, besluiteloosheid, niets meer af kunnen krijgen, spierpijn, (slok)darmklachten, slecht slapen waaronder in de ochtend te vroeg wakker worden en dan liggen “malen”. Maar we koppelen die klachten niet aan stress. Meer signalen dat je mogelijk stress hebt, lees je op http://www.ontspanningstraining.nl/trainingen/training-stressreductie-iets-voor-jou.html

Van stress naar burn-out

Wanneer je niets doet aan de stress, is het risico groot, dat je burn-out verschijnselen krijgt. Voor een deel zijn deze gelijk aan stressklachten, maar kenmerkend voor een burn-out is dat je energie helemaal op lijkt te zijn: je bent nergens meer toe in staat. Je voelt je steeds minder betrokken bij je werk. Je krijgt conflicten, ook thuis. Je trekt je steeds verder terug.

Bevlogen mensen zijn gevoeliger voor stress

Vroeger dachten ze, dat stress vooral voor kwam bij “watjes”, mensen zonder pit. Tegenwoordig weten we, dat juist belogen mensen gevoelig zijn voor stress. Zij zijn juist erg betrokken, vaak creatief, werken meer voor het goede doel dan voor het geld, willen graag samenwerken, doen hun deel van het werk ( en soms ook dat van anderen, zodat ze zeker weten, dat het goed gaat) en zijn vaak heel nauwkeurig.

Pijlers binnen de organisatie en in de familie

Deze mensen vormen vaak de ruggengraat van het bedrijf. Op hen kun je aan. Zij zetten juist dat stapje extra, wanneer het nodig is. Binnen de familie vormen zij vaak de bindende factor. Organiseren waar het kan, bemiddelen waar nodig.

Gebeurtenissen uit het verleden, coping, sociaal vangnet

Er zijn ook andere factoren die het risico op stress vergroten. Wanneer je zaken hebt meegemaakt die veel indruk op je maken ( verhuizing, scheiding, geboorte, nieuwe baan of huis, overlijden etc.). Maar ook wanneer je een leidinggevende functie hebt, specialist bent op jouw terrein of wanneer je ondernemer bent loop je een groter risico op stress, omdat je vaak niet kunt terugvallen op een vangnet waar je eens lekker stoom kunt afblazen. Tenslotte vormt de manier waarop je met problemen omgaat ook een risicofactor voor stress.

De oplossing

Gelukkig zijn er manieren om beter met stress om te gaan. Je kunt technieken aanleren die ervoor zorgen, dat je draagkracht verhoogd wordt. Dan kun je gemakkelijker wat afstand nemen van de problemen, waardoor je betere oplossingen kunt bedenken. Je kunt ook gemakkelijker omgaan met factoren waarop je geen invloed hebt.

Niet praten, geen pillen, maar trainen

Het helpt niet om tegen jezelf (of anderen) te zeggen, dat je anders moet gaan denken. Je denkvermogen zit in je cortex, het voelen in je emotionele brein. “Trek het je niet aan” zeggen, helpt dus niet. Veel artsen schrijven nog medicijnen voor. Dat is vooral jammer omdat je ook zonder extra chemische middelen in je lijf een oplossing voorhanden is. Wat echt helpt is technieken aanleren die er via je lichaam voor zorgen, dat je evenwichtiger wordt, meer in balans blijft. Sommige mensen doen dat met yoga, meditatie of mindfulness. Dat kan goed helpen wanneer je daar voor open staat. Zelf heb ik een voorkeur voor meetbare, wetenschappelijk onderbouwde manieren.

Mijn inspiratie

Toen ik het boek “Uw brein als medicijn” las van David Servan-Schreiber werd ik getroffen door de eenvoud van de oplossing voor je eigen gezondheid. Met eenvoudige middelen kun jij er zelf voor zorgen dat het goed met je blijft gaan. Hoe? Een uittreksel van het boek heb ik voor de op de site staan: http://www.ontspanningstraining.nl/inspiratiebron-uw-brein-als-medicijn.html

 Meten = weten, het nieuwe ademhalen

In mijn trainingen leer ik mensen anders ademhalen: langzamer, dieper, ook met gebruikmaking van je buik. Dat geeft rust.

Je kunt meten of de techniek werkt. Met biofeedback-apparatuur. Die laat je zien of het nieuwe ademhalen je meer in evenwicht brengt.

Ook voeding, beweging en vervelende emoties doven.

Wanneer je wat rustiger bent geworden, besteed je aandacht aan beweging en voeding. Jij bepaalt zelf wat goed voor je is. Ik stel de vragen, jij geeft de voor jou goede antwoorden en neemt zonodig maatregelen voor een beter bewegings- en voedingspatroon. Je leert ook een techniek aan om van eventueel aanwezige vervelende emoties af te komen.

Hard trainen en volhouden

Wat je ervoor moet doen? Veel trainen. Oefenen met ademhalen. Elke dag twee keer 10 minuten. Een keer voor het slapen gaan en een op een ander vast moment. Je krijgt een

apparaat te leen, waarmee je kunt oefenen. Het houdt ook je scores bij. Dat moet je dus elke dag volhouden, 7 weken lang. Na 7 weken heb je zo vaak geoefend, dat het een gewoonte is geworden. Dan kun je het de rest van je leven volhouden.

De ervaringen: bewuster omgaan met je gezondheid, meer rust en meer.

Elke deelnemer aan de training heeft zijn/haar eigen winst geboekt. Over het algemeen ga je bewuster om met je gezondheid. Je wordt rustiger, neemt meer afstand. Je vitaliteit neem toe, evenals je weerbaarheid. Vaak slaap je ook beter en los je persoonlijke problemen op.

Wanneer je meer over de ervaringen van eerdere deelnemers wilt lezen, kun je hier terecht: http://www.ontspanningstraining.nl/ervaringen/ervaringen-deelnemers-trainingen-stressreductie.html