Omgaan met agressie training

Wilt u graag beter leren omgaan met agressie? Agressie is een verschijnsel dat helaas veelvuldig voorkomt in de werksfeer. Elk bedrijf of organisatie heeft weleens te maken met agressieve klanten, cliënten of zelfs patiënten. Een van de belangrijkste dingen bij het omgaan met agressie, is het houden van zelfcontrole en zorgen dat de spanningen bij jezelf niet te hoog oplopen. Wij geven trainingen in het correct omgaan met agressieve personen en hoe je beter kunt anticiperen op mensen die zowel verbaal als fysiek agressief verdrag vertonen.

Bij onze trainingen waar je leert omgaan met agressie worden de volgende elementen behandeld:

  • Het omgaan met agressieve klanten, cliënten of patiënten
  • Hoe te communiceren in een conflictsituatie
  • Het onderscheiden van verschillende vormen van agressie
  • Behouden van zelfcontrole en omgaan met stress
  • Het toepassen van vaardigheden die eraan bijdragen dat de conflictsituatie gekalmeerd wordt
  • Het verplaatsen in de agressieve persoon, zodat de situatie beter begrepen wordt

Wilt u graag een training in het omgaan met agressie voor uw bedrijf of organisatie? Wij organiseren deze trainingen door middel van allerlei soorten oefeningen, op realiteit gebaseerde discussies en verschillende rollenspellen. Meer weten over het omgaan met agressie? Bezoek dan nu onze website om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen, of neem gerust vrijblijvend contact met ons op!